Co je to diktafon?

Diktafon je mechanický, elektromechanický nebo elektronický přístroj určený výhradně k záznamu a reprodukci mluvené řeči. Na Wikipedii je diktafon uváděn pouze jako elektronický přístroj http://cs.wikipedia.org/wiki/Diktafon, první diktafony však byly čistě mechanické. Diktafony s magnetickým záznamem na drát nebo kovový pásek byly předchůdci magnetofonů.

Jaký je rozdíl mezi diktafonem a magnetofonem?

Malý diktafon a magnetofon mohou na první pohled vypadat stejně. Hlavní rozdíl mezi diktafonem a magnetofonem je v tom, že

Diktafon je určen především ke srozumitelnému záznamu řeči.

Magnetofon je určen především k věrnému záznamu zvuku.

Telefonní záznamníky

Do skupiny diktafonů je třeba zařadit také telefonní záznamníky. Konečně první Edisonovy pokusy směřovaly právě k záznamu telefonních hovorů. Telefonní záznamník obsahuje většinou dva diktafony, jeden pro záznam a reprodukci zpráv volajících, druhý pro záznam a reprodukci zprávy od volaného.

Podrobněji je to rozvedeno v kapitole o magnetofonech.

Hosted by onlineapps.cz